PaymentSotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 5 järgi füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) on kohustatud maksma sotsiaalmaksu aasta jooksul neli korda aastas – iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks. FIE lõpliku sotsiaalmaksu kohustuse aastas arvutab Maksu- ja Tolliamet ettevõtja tuludeklaratsioonis deklareeritud ettevõtlustulu alusel ning saadab ettevõtjale maksuteate juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu kohta.

Tulumaksu § 47 lõike 1 järgi on füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), kes sai eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulu, kohustatud maksma tulumaksu avansilisi makseid.

Tulumaksu avansilised maksed tasutakse kolm korda aastas kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks (s.o hiljemalt 15. juuniks, 15. septembriks ja 15. detsembriks) Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Maksu- ja Tolliametil on õigus vähendada tulumaksu avansilisi makseid või vabastada FIE nende tasumisest, kui tema prognoositav ettevõtlustulu on eelmise maksustamisperioodi tulust oluliselt väiksem ning kui FIE esitab Maksu- ja Tolliametile selle kohta põhjendatud taotluse.

Taotlusel on vajalik märkida ettevõtlustulu vähenemise konkreetsed põhjused ning andmed prognoositava ettevõtlustulu kohta. Taotlus on soovitav esitada 30 päeva enne avansilise makse tasumise tähtaja saabumist. Taotluse esitamisel tuleb arvestada sellega, et otsust ei tehta nende tähtaegade osas, mis on juba saabunud või möödas, st maksuhaldur teeb otsuse avansiliste maksete vähendamise või nendest vabastamise kohta ainult eelseisvate tähtaegade osas.

Call Now Button