Konsultatsioon Teie jaoks

Tervist!

Vastame küsimustele millega alustavad ettevõtjad kõige sagedamini pöörduvad Finants Konto OÜ poole:

„Kas minu ettevõte peab registreeruma maksukohuslasena? Millal ja miks?“

Kohe, kui ettevõtte käive kalendriaasta algusest ületab 40 000 eurot, tekib ettevõtjal kohustus registreeruda Maksuametis maksukohuslasena ja esitada järgmise kuu 20. kuupäeval käibemaksu deklaratsioon.

„Kas ma olen kohustatud maksma endale palka, kui ma olen juhatuse liige?“

Eestis ei pea juhatuse liige maksma endale palka.

„Maksuamet esitas viivistrahvi – see tähendab, et ma vormistasin deklaratsiooni valesti?“

Nähtavasti on maksude järgi palgalt või käibemaksult deklareeritud üks summa, aga üle kantud teine väiksem summa ja Teil on tekkinud võlgnevus, mille järgi Maksuamet esitas viivistrahvi (0,06% iga viivitatud päeva eest).

Kuidas arvet õigesti vormistada ?

Kõik ettevõtte kulud peavad olema tõendatud algdokumentidega (arved, tšekid, lepingud jne), kus on märgitud:
– dokumendi nimetus, järjekorranumber ja koostamise kuupäev;
– tehingu sisu (kaup või teenus);
– tehingu koguselised näitajad (kogus, hind, summa);
– tehinguosaliste nimed (ettevõte või FIE) ühes kohustusliku märkega selle kohta, kes on müüja, kes on ostja või vahendaja;
– tehinguosaliste asukoha (elukoha) aadressid;
– ettevõtete registrinumbrid (KMKR number, kui on);
– ettevõtete kontaktandmed (tehinguosaliste e-posti aadressid, telefonid, perekonnanimed).

„Ettevõte töötab juba mitu kuud, kas pean juba esitama deklaratsiooni Maksuametisse?“

Kui töötajale vormistatakse tööleping, siis tekib ettevõttel tema esimesest tööpäevast alates kohustus kanda töötaja Töötamise registrisse ja esitada Maksuametile järgmise kuu 10. kuupäevaks deklaratsiooni töötaja palga kohta, samuti järgmise kuu 20. kuupäevaks deklaratsiooni käibemaksu kohta, kui ettevõtte on registreeritud maksukohuslasena Äriregistris.

„Millised minu ettevõtte kulud võib siiski kanda lahtrisse „Ettevõtte kulud“?“

Kõik ettevõtte äritegevusega seotud kulud, mille järgi Teie ettevõte kannab kulusid, võib kanda lahtrisse „Tootmiskulud“. Kulud ruumi rentimiseks, kommunaalteenustele, telefonile, internetile, tööriietele töötajatele, reklaamile, teenindusele pangas jne võib kanda lahtrisse „Üldmajanduskulud“.

„Mille poolest tööleping erineb töövõtulepingust?“

Töövõtuleping sõlmitakse teatud tähtajaks kindlaksmääratud töötasu eest. Tööleping võib olla tähtajatu või ajutine, töötaja saab igakuulist palka, tööandja kontrollib pidevalt tema poolt täidetavat tööd. Töövõtulepingu puhul puudub igapäevane kontroll tööandja poolt. Töövõtulepingus makstakse sotsiaalmaksu ainult väljamakstavalt summalt, maksumäära muuta ei saa.

Mis on spetsiaalsed soodustused?

Spetsiaalseteks soodustusteks loetakse töötajatele või juhatuse liikmetele soodustuste andmist, mis on seotud töö- või teenindussuhetega, samuti Eesti maksuseadusandlusega ettenähtud normide ületamisega. Nii loetakse spetsiaalseks soodustuseks normi ületavate päevarahade või lubatud piirmäära ületava kompensatsiooni maksmist isikliku transpordi kasutamise eest. Neid norme ületanud tööandja on kohustatud antud spetsiaalse soodustuse summalt maksma 25% tulumaksu ja 33% sotsiaalmaksu.

„Olen mures, et mul ei ole vastust paljudele finantsküsimustele ja mul ei ole kelleltki nõu küsida“

Tulge meile ja me räägime Teile kõigest üksikasjalikult, anname head nõu raamatupidamise, maksustamise ja finantsküsimuste kohta.

„Äri laieneb, aga ei jätku aega ja teadmisi raamatupidamisega tegelemiseks“

Teil on vaja raamatupidajat. Kvalifitseeritud raamatupidaja ei ole tänapäeval ettevõtja jaoks enam luksus, vaid möödapääsmatus. Kui Te ise hakkate pidevalt tegelema raamatupidamise probleemidega, siis ei jätku Teil aega muudele äriga seotud küsimustele – müügid, turundus, finantsid, kaadrid, tootmine, personali koolitamine, toodangu kvaliteedi kontroll jne. Meie ettevõte on valmis aitama Teid selles küsimuses!

Kui Te alles alustate oma äri ja ei tea milline ettevõtluse juriidilistest vormidest sobib Teile kõige rohkem ja Teil on palju teisi küsimusi, siis tulge meile ühetunnilisele konsultatsioonile. Soovitame kõik küsimused eelnevalt läbi mõelda ja saata need e-posti teel, siis on konsultatsioon palju tulemuslikum.

Esimene konsultatsioon kuni 5 min. on tasuta!

Tööpäevadel vastame Teie küsimusele 24 tunni jooksul!

Esitage kohe nüüd oma küsimus:

  Teie nimi (nõutav)

  Teie firma

  Teie e-mail (nõutav)

  Teie telefon (nõutav)

  Esitage oma küsimus (nõutav)

  Call Now Button