Hinnad meie teenustele

Raamatupidamisteenuse hinnad

Te saate valida ühe kahest meie raamatupidamisteenuste igakuulistest pakettide variantidest: „Baas“ või “Hõbedane“, mille ostmisel sõlmitakse leping pidevale raamatupidamisteenindamisele.

„Baaspakett“

nacinSisaldab kõiki Teie äri alustamiseks vajalikke raamatupidamisteenuseid ja sobib neile, kes teeb esimesi samme oma äris, ettevõtjatele kes on alles alustanud oma äri arendamisega.
Esmaste dokumentide vastavuse kontrollimine raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega
Maksude arvestus
Maksuvõlgnevuste võrdlus Maksuametiga
Käibemaksudeklaratsiooni täitmine ja tähtaegselt esitamine Maksuametisse Põhivaraühikute arvestus kuni 5 ühikut
Lähetuste aruanded, arveldused aruandekohustuslike isikutega (kuni 15 tšekki)
Tarnijate dokumentide töötlemine
Ostjate dokumentide töötlemine
Pangaväljavõtete töötlemine ühel rahalisel arvel
Töötajate palga, haiguslehtede ja puhkusetasude arvestamine (kuni 2 inimest)
Tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse, pensionikindlustuse deklaratsioonide täitmine ja tähtaegselt esitamine Maksuametisse
Kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite vormistamine
Süstematiseerimine dokumentide mugava säilitamise jaoks

Teie „Baaspaketi“ igakuuliste teenuste hinda hakkavad mõjutama:

1. Esmaste dokumentide kogus kuus Esmasteks dokumentideks on sisenevad ja väljuvad arved, tšekid, ostu- ja müügilepingud, laenulepingud, kauba või põhivahendite arvelt mahakandmise või arvele võtmise aktid, so dokumendid mille alusel raamatupidaja teeb kandeid raamatupidamisprogrammi. Väljavõtted pangast ja kassaorderid ei ole esmasteks dokumentideks.

Esmaste dokumentide arv kuus Meie teenuste hind kuus
kuni 30 109€
al 31-50 129€
51-70 149€
71-100 209€
101-150 269€
151-200 329€
üle 201 kokkuleppel

2. Töötajate arv
Kui ettevõttes saab palka üle kahe töötaja, siis lisandub paketi hinnale palgaarvestuse, haiguslehtede või puhkusetasude arvestus 7 eurot / ühe inimese kohta.

3. Põhivaraühikute kogus
Kui ettevõttes on rohkem, kui 5 põhivaraühikut, siis lisandub paketi hinnale põhivaraühikute arvestamise hind 3 eurot ühe ühiku kohta.

4. Kui on olemas:
– kaks või rohkem pangaarveid; valuutakonto;
– sõiduauto ettevõttes:
– krediidid, liisingud;
– ekspordi, impordi tehingud;
– kauplemine EL sees;
– ettemaksuarved iga kuu;
– laoarvestus

Need täiendavad teenused lepitakse Tellijaga kokku individuaalselt ja nende hind lisatakse „Baaspaketi“ põhiliste teenuste hinnale.

„Hõbedase paketi“ igakuulised teenused

Серебряный-пакетPakume äri jaoks, mis on läbinud esimese jalulesaamise etapi, saanud jalad alla ja areneb edasi.

Baaspaketi põhilised teenused on järgmised:

Esmaste dokumentide vastavuse kontrollimine raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega
Maksude arvestus
Maksuvõlgnevuste võrdlus Maksuametiga
Käibemaksudeklaratsiooni täitmine ja tähtaegselt esitamine Maksuametisse
Põhivaraühikute arvestus kuni 5 ühikut
Lähetuste aruanded, arveldused aruandekohustuslike isikutega (kuni 15 tšekki)
Tarnijate dokumentide töötlemine
Ostjate dokumentide töötlemine
Pangaväljavõtete töötlemine ühel rahalisel arvel
Töötajate palga, haiguslehtede ja puhkusetasude arvestamine (kuni 2 inimest)
Tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse, pensionikindlustuse deklaratsioonide täitmine ja tähtaegselt esitamine Maksuametisse
Kassa sissetuleku- ja väljaminekuorderite vormistamine
Süstematiseerimine dokumentide mugava säilitamise jaoks

Pluss Hõbedase paketi täiendavad teenused:
– Tunnikonsultatsioonid maksustamise ja muude finantsküsimuste osas 42 eurot (tavahind 60 eurot)

Professionaalsed konsultatsioonid maksustamise ja finantsküsimuste osas aitavad optimeerida teie ettevõtte kulusid Eesti seadusandluse raames.

– täiendavate teie ettevõtte töö efektiivsust peegeldavate aruannete koostamine 35 eurot (tavahind 50 eurot)

Te saate igakuulised täiendavad aruanded ettevõtte jaoks tähtsate näitajate osas, mis näitavad teie äri kõige tugevamaid, samuti kõige nõrgemaid kohti, millele Teie kui ettevõtte juht peate reageerima viivitamatult, kui Te tahate seda edasi arendada.

Kokku Hõbedase paketi hind = Baaspaketi põhiliste teenuste hind + Hõbedase paketi täiendavate teenuste hind 77 eurot (30% hinnaalandusega kuna täendavate teenustele kuna püsiklientide jaoks meil kehtivad püsivad hinnaalandused).

Samuti võite Te saada ainult Teile vajalikke Täiendavaid teenuseid üksikult:

Ettevõtlusega alustamise konsultatsioonid – alates 30 eurot /kuni 30 min.

Soovitame milline ettevõtlusvorm sobib Teile kõige paremini, milliste finantseerimisallikate poole Te võite pöörduda äritegevuse alustamise jaoks, kuidas arvutada ja prognoosida teie ettevõtte tegevuse põhilisi finantsnäitajaid, vastame muudele teie küsimustele, aitame hea nõuga raamatupidamise ja maksustamise osas.

Ettevõtte või füüsilise isiku registreerimine äriregistri teabesüsteemis – hind kokkuleppel.

Eestis on registreerumine Äriregistris kohustuslikuks protseduuriks ettevõtte või füüsilise isiku äritegevusega alustamiseks.

Muudatuste tegemine Äriregistris kliendi ID-kaardiga – 30 eurot /kuni 30 minutit.

Pöördudes meie poole hoiate Te kokku oma aega. Maksimaalselt kiiresti teeme muudatused Põhikirjas, aadressis, ettevõtte nimetuses, omaniku või juhatuse liikmete vahetumise (vajalik on Teie kui ettevõtte omaniku juuresolek, teie kehtiv ID-kaart PIN1 ja PIN2 koodidega).

Abi avalduste ja taotluste koostamisel Maksu- ja tolliametisse – 30 eurot /kuni 30 minutit. Aitame koostada Maksu- ja tolliametisse elektroonilisel kujul mis tahes avaldused ja taotlused (käibemaksu, tax-free jms kohta).

Dokumentide kirjalik tõlge eesti keelest vene keelde, inglise keelest vene keelde – 15 eurot / lehekülg.

Kuna ma valdan piisaval tasemel eesti keelt ja inglise keelt ning vene keel on minu jaoks emakeel, siis tõlgin meeleldi vajalikud dokumendid Teile arusaadavasse keelde, mis aitab märkimisväärselt kokku hoida Teie aega tõlkija otsingutele ja saada vajalikud teenused ühest kohast.

Aastaaruande koostamine ettevõtte jaoks – hind kokkuleppel.

See on väga tähtis dokument ettevõtte tegevuse jaoks, mille koostamisele kulub piisavalt palju aega. Infot ettevõtte aastaaruande kohta (sellesse kuuluvad ettevõtte bilanss, tuluaruanne, aruanne ettevõtte põhivara kohta, aastakäibe kohta, kulude kohta tööjõule, ettevõtte võlgnevuste kohta oma tarnijatele ja muude ettevõtte tegevuse oluliste näitajate kohta) võib Äriregistrist väikese tasu eest saada iga soovija. Seda võivad vaadata Teie potentsiaalsed partnerid enne seda, kui võtta vastu otsus tehingu kohta. Ettevõtte aastaaruande tellib kindlasti pank krediidi andmise otsuse vastu võtmisel.

Aastaaruande koostamine füüsilise isiku jaoks – hind kokkuleppel.

See on füüsilisest isikust ettevõtja jaoks peamise tähtsusega dokument, kuna selles ta annab aru maksuameti ees oma majandustegevuse kohta terve aasta jooksul. Selle aruande alusel tehakse tulumaksu ja sotsiaalmaksu maksmise ümberarvestus ettevõtja poolt saadava tulu pealt. Sotsiaalmaksu minimaalset maksumäära on füüsilisest isikust ettevõtja kohustatud maksma kord igas kvartalis (soovi korral igal kuul) sõltumata tema poolt saadavatest tuludest.

Professionaalsed konsultatsioonid maksustamise ja finantsküsimuste kohta – 60 eurot / tund.

Professionaalsed konsultatsioonid maksustamise ja finantsküsimuste osas annavad Teile võimaluse valida kõige optimaalsemad maksustamise viisid jooksval momendil just Teie äris, aitavad optimeerida ettevõtte kulusid Eesti seadusandluse raames.

Täiendavate teie ettevõtte töö efektiivsust peegeldavate aruannete koostamine – hind kokkuleppel.

Täiendavad aruanded Teie ettevõtte jaoks tähtsate näitajate osas annavad Teile võimaluse näha teie äri kõige nõrgemaid kohti, millele Teie kui ettevõtte juht peate reageerima viivitamatult, kui Te tahate seda edukalt edasi arendada.

Krediidilepingute, laenulepingute või rendilepingute koostamine – hind kokkuleppel.

Meie abil õigesti ja korrektselt koostatud krediidilepingud, laenulepingud või rendilepingud annavad Teile rohkem võimalusi saada krediiti krediidiasutuses või laenu füüsiliselt isikult, rentida Teile vajalikke (või anda rendile antud momendil ebavajalikke) seadmeid, mehhanisme ja instrumente.

Aruannete koostamine Statistikaameti jaoks – alates 60 eurot.

Teil ei ole vaja kulutada oma aega ja jõudu aruandele, mida võib Teilt nõuda Statistikaamet. Me teeme selle Teie eest võimalikult kiiresti.

Hooletusse jäetud raamatupidamise taastamine – hind kokkuleppel.

Eesti Raamatupidamise seaduse järgi on mis tahes meie riigis majandustegevusega tegelev ettevõte kohustatud korraldama raamatupidamist ja vastutus raamatupidamise korraldamise eest asub ettevõtte juhatusel. Mingil põhjusel hooletusse jäetud raamatupidamine – iga juhi peavalu, kuna tal puuduvad kõik antud momendil vajalikud andmed asjaajamise reaalsest olukorrast ettevõttes, arvete tasumise kohta, võlgnevuste kohta tarnijatele ja Maksu- ja tolliametile lihtsalt sellepärast, et neid andmeid ei ole õigeaegselt sisestatud ja töödeldud raamatupidamisprogrammis. See on tohutu ja mahukas töö, mis nõuab palju aega ja jõudusid.

Kuna oleme maksukohustuslane ettevõte, siis käibemaksuseaduse järgi lisandub kõikidele hindadele käibemaks 20%.

Kas Teil on küsimusi?

Tööpäevadel vastame Teie küsimusele 24 tunni jooksul!

Esimene konsultatsioon kuni 5 min. on tasuta!

  Teie nimi (nõutav)

  Teie firma

  Teie e-mail (nõutav)

  Teie telefon (nõutav)

  Esitage oma küsimus (nõutav)

  Call Now Button