percentTulumaksumäär on 20%.

Töötasu alammäär kuus täistööaja korral – 820 eurot kuus .

Tulumaksuvaba miinimum — 654 eurot kuus.

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%.

Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras:
– vanaduspensioniikka jõudnud töötajale makstud palgalt,
– töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt.
(vajalik töötajapoolne avaldus).

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 239.25 eurot kuus (moodustab 33% eelmise aasta miinimumpalgast 725 eurot).

Alates 01.01.2024 Eestis käibemaksu standardmäär on 22%.

Call Now Button