glasses-pen-calculatorTulumaksumäär on 20%.

2023 aastal rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 7848 eurot aastas ehk 654 eurot kuus (vajalik töötajapoolne avaldus).

2023 aastal:
– aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 7848 eurot aastas,

– aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile
7848 – 7848 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),

– aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Kui sovite infot täpsemalt saada, kuidas arvestada oma aastatulu alates 01.01.2018, vaadake üle videot

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 215,82 eurot kuus (moodustab 33% eelmise aasta miinimumpalgast 654 eurot). Minimaalne palk täiskohaga Eestis alates 01.01.2023a. 725 eurot kuus.

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%.

Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras:
– vanaduspensioniikka jõudnud töötajale makstud palgalt,
– töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt.

Kogumispensioni makse määr 2023 aastal on 2%.

Call Now Button